Kurs wspinaczki skałkowej

Kursy  odbywają się na terenie Rudaw Janowickich w  okresie od maja do października. Zajęcia odbywają się na drogach jednowyciągowych, podsiadających co najmniej jeden stały punkt asekuracyjny.

 

Sprzęt wspinaczkowy.Podczas szkolenia poruszamy min.  następujące zagadnienia teoretyczne:

– omawianie występujących formacji skalnych,

– sprzęt wspinaczkowy i zasady jego użytkowania,

– stanowiska asekuracyjne: dolne, pośrednie, górne. stanowisko zjazdowe

– zasady budowy stanowisk, włącznie z  użyciem naturalnych punktów,

– zasady zakładania punktów asekuracyjnych i wpinania się do nich,

– nauka węzłów stosowanych we wspinaczce skałkowej,

– wspinanie na wędkę, wspinanie na pierwszego – zasady asekuracji i poruszania się w zespole.

– zjazdy na linie,

– autoratownictwo – sytuacje kryzysowe, nauka wychodzenia po linie, opuszczanie partnera itp.

– pierwsza pomoc.

Zajęcia teoretyczne są realizowane wraz z zajęciami praktycznymi. Powyżej przedstawiony program ma charakter wyłącznie orientacyjny. Program kursu  wspinaczki skałkowej dopasowujemy indywidualnie do preferencji Uczestnika.

wspinaczka skałkowa

Skontaktuj się z nami