Zajęcia z pierwszej pomocy

Zakres programowy zajęć dostosowany jest od preferencji Klienta. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od programu.

pierwsza pomocZajęcia mogą obejmować  działania ratownicze pod względem teoretycznym  i praktycznym,  w oparciu  o  następujące zagadnienia:

– Ocena miejsca wypadku,

– Wstępna ocena stanu chorego,

– Nagłe Zatrzymanie Krążenia,

– Wstrząs – rozpoznawanie i postępowanie,

– Urazy i sposoby postępowania,

– Zachorowania i sposoby postępowania,

– Symulacje i ćwiczenia działań w terenie.

Dla zainteresowanych organizujemy szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Skontaktuj się z nami